Vezető tisztségviselő: Hantos Péter
Tisztsége: ügyvezető
Munkaviszony alapján közvetlenül vagy közvetve nyújtott pénzbeli juttatások:
Személyi alapbér: 270.000,- Ft (bruttó)
Egyéb időbér: –
Teljesítménybér: –
Időbért megalapozó időtartam: –
Teljesítménybért megalapozó teljesítménykövetelmények: –

Mt. Kollektív szerződés, illetve munkaszerződés alapján járó mértéket megjelölve a munkavállalóra irányadó végkielégítés, illetve felmondási idő időtartama: –
At Mt. 3. § (6) bekezdése alapján kikötött időtartam és kötelezettség vállalásának ellenértéke: –

Felügyelőbizottsági tagok:
Felügyelőbizottsági tag neve: Valkó Ferenc
Megbízási díja: –
Megbízási díjon felüli egyéb járandóságok: –
Jogviszony megszűnése esetén járó pénzbeli juttatások: –

Felügyelőbizottsági tag neve: Szirákné Szalóki Gyöngyi
Megbízási díja: –
Megbízási díjon felüli egyéb járandóságok: –
Jogviszony megszűnése esetén járó pénzbeli juttatások: –

Felügyelőbizottsági tag neve: Bihari Gábor
Megbízási díja: –
Megbízási díjon felüli egyéb járandóságok: –
Jogviszony megszűnése esetén járó pénzbeli juttatások: –

A Bábolnai Televízió Nonprofit Kft. felügyelőbizottsági tagjai a megbízatásukat ingyenesen, társadalmi munkában látják el, anyagi ellenszolgáltatásra nem jogosultak.